UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35030 i IASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji 2017/18: Raspored polaganja prvog kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Graditeljsko nasleđe

Predmeti:
OASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji
IASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji

Prvi kolokvijum iz predmeta Graditeljsko nasleđe u Srbiji biće održan u utorak, 14. novembra 2017. godine u amfiteatru prema rasporedu i spisku istaknutom na oglasnoj tabli ispred kabineta 233.

Svaka grupa radi kolokvijum po 20 minuta.

Raspored po grupama:

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Prva grupa od 17. 15 do 17. 35 časova – od rednog broja 1 – 75 ispred prezimena;
Druga grupa od 17. 40 do 18. 00 časova – od rednog broja 76 – 150 ispred prezimena;
Treća grupa od 18. 05 do 18. 25 časova – od rednog broja 151 – 225 ispred prezimena.

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura i Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Četvrta grupa od 18.30 do 18. 50 časova – od rednog broja 226 – 251 ispred prezimena i svi studenti sa Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura od rednog broja 1 – 50 ispred prezimena.

Gradivo za prvi kolokvijum – izvodi sa predavanja dostupni na studentskom Arh.Portalu:

1. Praistorijsko nasleđe (2. predavanje)
2. Stari vek – antičko nasleđe (3. predavanje)
3. Sakralno nasleđe – preromanska stilska grupa (4. predavanje)
4. Sakralno nasleđe – raška stilska grupa (5. predavanje)
5. Sakralno nasleđe – vizantijska stilska grupa (6. predavanje)
6. Sakralno nasleđe – moravska stilska grupa (7. predavanje)

Na kolokvijum obavezno poneti indeks (ili ličnu kartu)!

Iz kabineta