UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis u prvu godinu MAS 2017/18: Drugi upisni rok – KONAČNE RANG LISTE (ažurirano!)

201718_reklama-MAS_drugi_rok

Konačne rang liste

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis u drugom upisnom roku na prvu godinu Master akademskih studija 2017/18 da su nakon pregledanja ispitnih testova formirane konačne rang liste na Prijemnom ispitu 2017. godine. Konačne rang liste možete pruzeti ovde:

KONAČNA RANG LISTA – MAS ARHITEKTURA 2017/18 KONAČNA RANG LISTA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se u sledećim terminima (ažurirano!):

 • PETAK, 13. OKTOBAR 2017. godine u 9.00 sati. Prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune svih mesta na svim studijskim programima, ispred sobe 205.
  Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se 13. oktobra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • PONEDELJAK, 16. OKTOBRA 2017. godine u 10.00 sati, ispred sobe 205, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.
 • PONEDELJAK, 23. OKTOBAR 2017. godine u 9.00 sati. Prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis do popune svih mesta na svim studijskim programima, ispred sobe 205. Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 23. oktobra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
 • UTORAK, 24. OKTOBRA 2017. godine u 10.00 sati, ispred sobe 205, prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Kandidati koji steknu pravo upisa podnose:

 • Diplomu, ili uverenje o završenom prvom stepenu ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija i ostvarenih najmanje 180 ESPB;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uverenje o državljanstvu – ne starije od šest meseci;
 • Jedan obrazac ŠV-20 – (preuzeti / odštampati dvostrano sa vebsajta Fakulteta);
 • Indeks, sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz naredne godine studija za školsku 2017/18. Predmete upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog na sajtu i oglasnoj tabli;
 • Dve fotografije 4.5×3.5 cm, (Jednu zalepiti na obrazac ŠV-20);
 • Potpisanu Saglasnost o korišćenju ličnih podataka (u jednom primerku) za sve studente – formular se može nabaviti prilikom upisa;
 • Potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka, može se nabaviti prilikom upisa;
 • PRIJAVU ZA UPIS NA ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM (dobija se prilikom prozivke);

Kandidati koji su stekli pravo na upis, obavezni su da tokom podnošenja dokumenata za upis, u sobi 217 zavedu potpisane primerke Ugovora, Saglasnosti i Izjave.

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće :
– Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku – formular se može nabaviti prilikom upisa, i
– Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere.

Samofinasirajući i strani studenti, pored navedenog podnose i sledeće :
– Potpisan ugovor o plaćanju školarine u 2 primerka – formular se može nabaviti prilikom upisa i
– Dokaz o uplati školarine.

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće :
– Nostrifikovanu diplomu,
– Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2017/2018 godinu,
– Odgovarajuće uverenje (sertifikat) da vladaju srpskim jezikom i
– Fotokopiju važećeg pasoša.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu studenti mogu uplatit kod predstavnika studenata na Fakultetu, (visina upalte 500,00 din).

Dokument

Detaljne informacije o upisu u prvu godinu MAS 2017/18: Drugi upisni rok možete naći ovde:

Upis u prvu godinu MAS 2017/18: Drugi upisni rok – UPUTSTVO ZA UPIS (ažurirano!)