UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izmena (06.10.2017):
Prijave se predaju lično u utorak 10. oktobra u kabinetu 341a u 12.00 časova. Studenti će pri predaji rada imati kratak razgovor sa mentorom. Svi članovi tima moraju biti potpisani na radu.

Arhitektonski studentski kongres
ASK 2017
Raskorak
Niš, 30. oktobar – 02. novembar 2017.

Arhitektonski fakultet u Beogradu u saradnji sa Studentskim parlamentom Arhitektonskog fakulteta poziva studente da uzmu učešće na otvorenom konkursu za predstavnike Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na 15. Arhitektonskom studentskom kongresu koji se ove godine održava u Nišu od 30. oktobra do 02. novembra 2017. godine.

O ASK-u
Arhitektonski studentski kongres (ASK) je godišnje okupljanje studenata arhitekture sa prostora nekadašnje Jugoslavije koje se tradicionalno održava od 2002.godine. Osnovni cilj Arhitektonskog studentskog kongresa je saradnja, učestvovanje, povezivanje kao i razmena znanja i iskustava studenata i predavača fakulteta za arhitekturu, iz država nekadašnje SFRJ. Tradicija ovog naučno-stručnog okupljanja započeta je u Ljubljani, a nakon 8 godina vraća se u Niš.

Velika vrednost ASK-a je odigravanje ključne uloge u negovanju kontakata između studenata sa jugoslovenskog kulturnog područja. Svaka delegacija, sastavljena od studenata i mentora, predstavlja svoj fakultet tj. grad, a ne državu. ASK pruža priliku novim generacijama za saradnju i razmenu znanja sa kolegama iz drugih država sa prostora bivše SFRJ, što predstavlja njegov najvažniji aspekt.


Povezani tekstovi:
Arhitektonski studentski kongres: ASK 2016, Split, 12-16. maj 2016.
Arhitektonski studentski kongres: ASK 2015
Konkurs za studente-predstavnike Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na ASK 2014


Tema ASK-a 2017 – zadatak
“Raskorak”
Sa različitim ‘raskoracima’ i ‘mimoilaženjima’ susrećemo se svakodnevno. Raskorak između potreba i sredstava, raskorak između ideja i realnosti, raskorak između želja i mogućnosti… Svaki fakultet arhitekture bavi se specifičnim temama i problemima svog grada. Namera ovogodišnjeg ASK-a je da studenti odgovorom na temu jedni drugima približe svoje doživljaje lokalne arhitekture i stvarnosti. Brojne promene u ekonomiji naših država, ratni sukobi, oporavak od istih, doneli su nove izazove u arhitekturi i urbanizaciji gradova. Mnoštvo napušenih objekata i industrijskih kompleksa ostavilo je traga na grad i njegovo okruženje. Obnova, revitalizacija, konverzija ovih celina, značajno bi doprinela napretku svakog grada.

2017_ASK_01

Foto © SPAF

Pravila i uslovi konkursa
Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bez obzira na stepen i godinu studija. Konkurs se radi u timu koji čine 3 do 6 studenata. Studenti ne moraju biti sa iste godine, čak je i poželjno da budu sa različitih godina studija.

Prijava
Za prijavu, potrebno je predati poster koji predstavlja KONCEPT – viđenje teme na formatu 100x70cm, vertikalno orjentisan, sa podacima o timu, uz tekstualno objašnjenje rada do 1000 reči. Izbor arhitektonske tehnike je slobodan (fotografija, crtež, dijagram, tekst, kolaž).

Od učesnika se očekuje da postave koncept prezentacije fakulteta na zadatu temu Kongresa. Sadržaj rada može da uključuje pojedinačne i grupne radove studenata tokom studija, kao i radove sa različitih radionica, seminara, studentskih konkursa itd. Odabrani radovi će u drugom koraku, kroz mentorski rad biti uobličeni u prezentaciju kojom će se studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prezentovati na ASK-u. Mentor studenata sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu tokom ASK-a biće docent dr Pavle Stamenović, d.i.a.

Prijave se predaju lično 09. oktobra 2017. godine u kabinetu 341a u 12 časova.

Prijave se predaju lično u utorak 10. oktobra u kabinetu 341a u 12 časova. Studenti će pri predaji rada imati kratak razgovor sa mentorom. Svi članovi tima moraju biti potpisani na radu.

Sva pitanja u vezi teme ASK-a i konkursa možete poslati na e-mail: askbeograd2017@gmail.com

NAPOMENA: Kotizaciju za studente-predstavnike Arhitektonskog fakulteta u Beogradu plaća fakultet.

ASK 2017: OTVORENI POZIV ZA STUDENTE AFUB

2017_ASK_02

Foto © SPAF