UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201718_reklama-MAS_800x600

Spiskovi prijavljenih kandidata

Spiskove prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu Master akademskih studija 2017/18 možete preuzeti ovde:

SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS ARHITEKTURA 2017/18 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS INTEGRALNI URBANIZAM 2017/18 SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA – MAS UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA 2017/18

Terminski plan

Prijavljivanje kandidata obaviće se 09. i 10. septembra 2017. godine.

Isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta:
Nedelja, 10. septembar 2017. godine u 20 sati.

Podnošenje primedbi Komisiji za sprovođenje upisa na eventualno pogrešno unete lične i podatke o uspehu na prethodno završenim studijama (tehničke greške),
Ponedeljak, 11. septembar 2017. od 11-12 sati u Arhitektonsko računarskom centru.

Isticanje rasporeda kandidata po salama na oglasnoj tabli Fakulteta
UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. godine u 8 sati.

ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA:

  • UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. GODINE, U 9 SATI NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – ARHITEKTURA
  • UTORAK, 12. SEPTEMBAR 2017. GODINE, U 15 SATI, NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Kandidati su dužni da dođu na Arhitektonski fakultet najkasnije sat vremena pre početka prijemnog ispita.

Termini za intervjue sa kandidatima za master akademske studije – arhitektura i master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, biće objavljeni naknadno.

Isticanje preliminarne rang liste
NEDELJA, 17. SEPTEMBAR 2017. u 20 sati.

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,
ponedeljak, 18. septembar 2017. od 09 do 15 sati i utorak, 19. septembar 2017. od 09 do 12 sati u sobi 215a.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
utorak, 19. septembar 2017. do 20 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe,
sreda, 20. septembar 2017. od 09 do 20 sati u sobi 215a.

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
četvrtak, 21. septembar 2017. do 12 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 21. septembar 2017. do 15 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • petak, 22. septembar 2017. godine u 09 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
  • subota, 23. septembar 2017. godine u 10 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis a ne upišu se 23. i 24. septembra, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • ponedeljak 25. septembar 2017. godine u 10 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18. objavljene su u MAS INFORMATORU 2017:

INFORMATOR: Master askademske studije 2017/18.

Povezan tekst:
Upis u prvu godinu Master akademskih studija 2017/18