UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 23.08.2017: Projektantska praksa kao pokretač istraživanja u arhitekturi – studija slučaja, Srbija od 2000. godine

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 24. juna 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

 • arh. Goran Vojvodić, predsednik
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Ana Nikezić, član
  docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • Vasilije Milunović, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, u penziji;

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Projektantska praksa kao pokretač istraživanja u arhitekturi – studija slučaja, Srbija od 2000. godine

Pristupno predavanje održaće se dana 23. avgusta 2017. godine, u sali 254, sa početkom u 12.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:

 1. kandidat dr Milena Grbić, u 12.00 časova,
 2. kandidat dr Verica Krstić, u 13.00 časova,
 3. kandidat dr Dušan Stojanović, u 14.00 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 09. avgusta 2017. godine

Predsednik Komisije
Goran Vojvodić, dipl.inž.arh.
vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu