UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Vladimir Kovač, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

“Arhitektonski crtež u istraživačkom radu Đorđa Petrovića, period 1971-1989″

u utorak 11.07.2017. godine u 19.00 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.