UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će Radmila Tomovska, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

“Graditeljski principi ohridske vernakularne arhitekture i savremene strategije održivog projektovanja i građenja”

u petak 16.06.2017. godine u 11.00 sati u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.