UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Nagrada Veselina Lučića za 2017. godinu za najbolja naučna i književna ostvarenja

Zadužbina Veselina Lučića
Studentski trg 1
Beograd

Univerzitet u Beogradu, po odluci Zadužbine Veselina Lučića, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
za 2017. godinu

1. Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2017. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2016. godini.

Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Da bi književno delo ušlo u izbor za nagradu, mora zadovoljiti sledeće kriterijume:
• delo mora biti ostvarenje jednog autora,
• delo mora biti objavljeno kao zasebna monografija u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
• delo treba da ima 3 tabaka, tj. 48 strana,
• delo mora biti objavljeno prvi put u 2016. godini,
• u izbor mogu ući samo umetnička, ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis, memoari.

Rok za podnošenje prijava je od 23. februara 2017. godine do 20. aprila 2017. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“, kontakt tel: 3207-426.

Uz prijavu podneti 6 primerka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izbor najboljeg književnog ostvarenja obavlja žiri kojeg obrazuje Odbor Zadužbine. Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.

2. Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2017. godinu za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2016. godini.

Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Na Konkurs se mogu prijaviti sledeća naučna ostvarenja:
• monografija,
• poglavlje u monografiji,
• naučni rad.

Navedena naučna ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača sa dve priložene recenzije.

Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova kao i udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 23. februara 2017. godine do 20. aprila 2017. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1 sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu“, kontakt tel: 3207-427 i 3207 426.

Uz prijavu podneti 6 primerka naučnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izbor najboljeg naučnog ostvarenja obavlja žiri kojeg obrazuje Odbor Zadužbine. Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.