UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodna konferencija: XVIII skup Universeum mreže – Mobilnost univerzitetskog nasleđa

Uni-Belgrade

U organizaciji Univerziteta u Beogradu i Evropske mreža za akademsko nasleđe – Universeum od 8. do 10. juna 2017. godine u Beogradu će se održati XVIII skup Universeum mreže sa temom „Mobilnost univerzitetskog nasleđa“ (Mobility of University Heritage).

Evropska mreža za akademsko nasleđe – Universeum osnovana je 2000. godine sa ciljem da se bavi očuvanjem, proučavanjem i promocijom univerzitetskog nasleđa u skladu sa preporukom Saveta Evrope iz 2005. godine, kojom se definiše univerzitetsko nasleđe: „kao celokupno pokretno i nepokretno nasleđe koje je u vezi sa institucijama, telima i sistemima visokog obrazovanja, ali i sa akademskom zajednicom istraživača i studenata, kao i sa društvenim i kulturnim okruženjem kojem univerzitetsko nasleđe pripada. […] To je akumulirani izvor bogatstva i blagostanja koji direktno upućuje na akademsku zajednicu istraživača i studenata, njihova uverenja, vrednosti i dostignuća, njihovu društvenu i kulturnu funkciju, kao i na modele prenošenja znanja i kapaciteta za promene.“

Očekujući učešće od 100 do 150 fakulteta iz Evrope, uključujući i one najprestižnije koji su ujedno i osnivači Universeum-a, pozivamo Vas da učestvujete na predstojećoj konferenciji. Prijem apstrakata je do 28. februara 2017. godine, a poziv za pripremu apstrakata je dostupan ovde.


Povezani tekstovi:
Međunarodna konferencija: Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova 2017
Međunarodna konferencija: Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova 2016
Međunarodna konferencija EAHN2015 Beograd: Isprepletane istorije – višestruke geografije


2017_Universeum_01