UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_Katarina-Andjelkovic_01

Katarina Anđelković – Objekat Generalštaba u slici: dekomponovana istorija. Dijalog 1, ugljen i kreda u kombinaciji sa vodenim bojama i mastilo na papiru, 2014-15. | © Katarina Anđelković

Predavanje:
Grad u slici
Temporalni relej u diskusiji sinematičkih susreta sa arhitekturom
08. decembar 2016, 18h
Centar Beograd, Kornatska 2, Beograd

Pozivamo Vas na predavanje „Grad u slici. Temporalni relej u diskusiji sinematičkih susreta sa arhitekturom” koje će održati arhitekta dr Katarina Anđelković u četvrtak 08. decembra 2016. godine u 18 časova u prostoru Centar Beograd.

Sinematički aspekt arhitekture nudi novi fokus istraživanja o uslovima suštinskih promena percepcije i njihovom uticaju na naše viđenje i koncipiranje arhitektonskog prostora. Biće reči o vremenskoj progresiji čije poreklo ne leži u hronološkom i sukcesivnom toku, već u suprotstavljenim topologijama i preklapajućim serijama karakterističnim za film.

Ipak, ništa jasnije ne izdaje tenzije arhitektonske reprezentacije danas od činjenice da je sredstva prikazivanja vremena u arhitektonskom projektovanju, koja nedostaju, moguće potvrditi režiserovim izborom sinematičkih tehnika da promeni vremenski tok i izrazi željenu verziju stvarnosti. Posmatrajući njegova ograničenja u pogledu na koncepcije singulariteta i linearnosti vremena u procesu arhitektonskog projektovanja, autor će pokušati da ponovo otkrije praksu crtanja u ulozi katalizatora za promišljanje vremenskih filijacija između arhitektonske i prakse filmske montaže.

U tu svrhu usvojen je metod sinematički razvijenog crteža da pokaže dekonstrukciju prostora i sinematičke slike u cilju testiranja novih vremenskih režima reprezentacije u crtežu. Istraživanje je razvijeno tokom dvofaznog procesa kreiranja slike i crtanja, koristeći tehnike i procese koji su karakteristični za filmsku montažu. Cilj predavanja je da ukaže na kontekst u kojem su savremeni arhitektonski crteži u mogućnosti da obezbede intelektualno okruženje i dozvole punu operativnu slobodu da izraze specifični modalitet percepcije ili temporalnosti kontrolisane sučeljavanjem ručnog crteža, rada u Adobe Premier programu i mehanički reprodukovane vizije prostora posredstvom kamere.

Predavanje će biti praćeno izložbom (08-22. decembar 2016) u prostoru Centra Beograd, Kornatska 2, Beograd.

2016_Katarina-Andjelkovic_02

Katarina Anđelković – Objekat Generalštaba u slici: dekomponovana istorija. Fragmenti vizuelne slike: objekat, tragovi bombi (žute boje), i praznine u strukturi objekta, ugljen i kreda u kombinaciji sa vodenim bojama i mastilo na papiru, 2014-15. | © Katarina Anđelković

Katarina Anđelković, doktor nauka u arhitekturi, mast.inž.arh. Osnivač arhitektonskog biroa Atelier AG Andjelkovic (arhitektonski, urbanistički projekti, slikarstvo, grafički dizajn: 2013-); u toku 2016.godine održala je četiri predavanja na inostranim univerzitetima: pozivno na Institutu za urbanizam Univerziteta u Oslu (April 2016), dva predavanja u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Jun 2016), i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Notre Dame u SAD (Oktobar 2016); predavač na Institutu za formu, teoriju i istoriju Univerziteta u Oslu – priprema kurikuluma i izvođenje nastave (2012/13); gostujući istraživač na Institutu za urbanizam Univerzitet u Oslu (2009-13, 2016); stipendista Vlade RS Ministarstva na nauku, predavač na Departmanu za arhitekturu – Studio za arhitektonsko projektovanje (Master studije) i istraživač-doktorant na dva naučno-istraživačka projekta na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu (2008-13), član redakcije AG Magazina (2008-09).

Nagrađivana je na nekoliko arhitektonskih konkursa u ko-autorstvu; dok je arhitektonsko urbanistička predprojektna studija i arhitektonsko rešenje multifunkcionalnog centra sa sadržajima gradskog i regionalnog značaja u Minsku (na internacionalnom konkursu) nagrađena i odobrena za izradu urbanističkih procedura; osvojila je prestižnu Nagradu Privredne komore Beograda za najbolji diplomski rad na Univerzitetu u Beogradu, Nagradu Opštine Vračar za najbolje studente, Stipendiju grada Beograda: Fonda za mlade talente, Nagradu kompanije Isover Saint-Gobain za najbolje konkursno arhitektonsko rešenje, Nagradu Veka kompanije za najbolje konkursno rešenje, Nagradu kompanije Trimo za istraživanje, Stipendiju kompanije Protehel i nekoliko stipendija za istraživačke boravke na teritoriji EU (2009-2012).

Izlagala je internacionalno na arhitektonskim, slikarskim i fotografskim (grupnim) izložbama, kao i na Royal Hibernian Academy u Dablinu i Fakultetu za arhitekturu i dizajn u Oslu. Istraživanje je u punom autorstvu publikovala na Arts & Humanities Citation Index i Science Citation Index Expanded, predstavila na konferencijama i pozivnim predavanjima i testirala u radu sa studentima u: Norveškoj, Slovačkoj, Italiji, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Irskoj, Danskoj, Srbiji.

2016_Katarina-Andjelkovic

4