UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs_PKB_o

LOGO-pkb_thumb_o

Kategorija I

U cilju podsticanja mladih stručnjaka i naučnih radnika da za diplomske/završne, master, magistarske i doktorske radove biraju teme od značaja za razvoj privrede Beograda, Privredna komora Beograda svake godine dodeljuje nagrade za jedan broj takvih radova, i to:

• za najbolje doktorske disertacije (do 5 nagrada)
• za najbolje magistarske teze (do 1 nagrada)
• za najbolje master radove (do 2 nagrade)
• za najbolje diplomske/završne radove studenata osnovnih akademskih studija/fakulteta (do 2 nagrada)
• za najbolje završne radove studenata osnovnih strukovnih studija/visokih škola strukovnih studija (do 1 nagrada)

Prilikom odlučivanja o dodeli nagrada za 2015/2016. godinu, Žiri će, kao i do sada, prioritet dati najboljim radovima u kojima se obrađuju teme iz oblasti privrede Beograda.

Mole se fakulteti da izvrše izbor najboljih radova odbranjenih u toku protekle 2015/2016. godine, počev od 01. oktobra 2015. godine a zaključno sa 30. septembrom 2016. godine, vodeći računa o kriterijumima koji su predviđeni Pravilnikom o uslovima za dodelu godišnje nagrade Privredne komore Beograda (Pravilnik), koji možete preuzeti sa sajta Komore.

Rok za dostavljanje predloga je 28. novembar 2016. godine.

Predloge za dodeljivanje nagrada Komore podnose fakulteti i visoke škole strukovnih studija. Nepotpuni i neblagovremeni predlozi neće se uzeti u razmatranje. Predloge za dodeljivanje nagrada potpisuje dekan fakulteta i direktor visoke škole strukovnih studija. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu može podneti institut, preduzeće, druge organizacije i pojedinci. Predlozi se dostavljaju Žiriju u pisanom obliku i sa obrazloženjem. Pažljivo popunite formular sa podacima o autorima a u delu napomena, navedeno je sve što predlog za dodelu nagrade treba da sadrži.

Eventualna dodatna obaveštenja mogu se dobiti u Centru za privredno pravni sistem putem telefona: 011-2641-355, lokal 163.

Kategorija II

Pozivamo Vas da se prijavite na konkurs za godišnje nagrade za pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja iz oblasti privrede ostvarena u periodu: od 01. oktobra 2015. godine a zaključno sa 30. septembrom 2016. godine i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda, vodeći računa o kriterijumima koji su predviđeni Pravilnikom o uslovima za dodelu godišnje nagrade Privredne komore Beograda (Pravilnik), koji možete preuzeti sa sajta Komore. Pod ostvarenim rešenjima se podrazumevaju rešenja čija je realizacija nastupila u prethodno navedenom roku.

Dodeljuju se do:
• 3 nagrada za pronalaske,
• 3 nagrada za dizajnerska rešenja,
• 3 nagrada za tehnička unapređenja.

Predloge za nagradu podnose preduzeća, preduzetnici, instituti, fakulteti, žiri Majskog i Oktobarskog salona u Beogradu, savezi i udruženja pronalazača.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti putem telefona: 011-2641-355, lokal 113.


Povezani tekstovi:
‘Moja prva bašta’ i ‘Deca sa Meseca’ zajedno na Karnevalu cveća u Beloj Crkvi
Godišnje nagrade Privredne komore Beograda osvojili autori sa Arhitektonskog fakulteta
Privredna komora Beograda dodelila nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u 2014.


Adresa za dostavljanje predloga:
PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
Centar za privredno pravni sistem
– za nagradu Komore –
11000 B E O G R A D
Kneza Miloša 12

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije 28. novembra 2016. godine Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu dobiti u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona.