UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana magistarske teze

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Zoran Abadić, dipl.inž.arh. braniti magistarsku tezu:

”„Marsejski blok“ arhitekta Le Korbizijea – Primena principa i teorijska osnova u koncipiranju novih modela socijalnog stanovanja u Srbiji”,

u petak 30.09.2016. godine u 11.00 sati, u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.