UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Slađana Marković, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Pozicioniranje arhitekte u procesu projektovanja i realizacije arhitekture po principu „digitalnog lanca””,

u petak 30.09.2016. godine u 17.00 sati, u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.