UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dubravko Aleksić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Unapređenje procesa projektovanja javnih gradskih prostora primenom principa kvantne arhitekture”,

u utorak 27.09.2016. godine u 17.00 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.