UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201617_reklama-MAS_800x600

Terminski plan

Podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
ponedeljak, 19. septembar 2016. od 09.00 do 15.00 sati i utorak, 20. septembar 2016. od 09.00 do 12.00 sati u sobi 215a.

Uvid u radove:
utorak, 20. septembar 2016. od 13 .00 sati.

Objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu:
utorak, 20. septembar 2016. do 20.00 sati.

Podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe:
sreda, 21. septembar 2016. od 09.00 do 20.00 sati u sobi 215a .

Objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu:
četvrtak, 22. septembar 2016. do 12.00 sati.

Objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta:
četvrtak, 22. septembar 2016. do 15.00 sati.

Upis kandidata

Upis kandidata:

  • petak, 23. septembar 2016. godine u 9.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu budžetskih studenata, do popune budžetskih mesta na svim studijskim programima.
  • subota, 24. septembar 2016. godine u 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis u statusu samofinansirajućih studenata, do popune kvote za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima.
  • Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se 23. i 24. septembra 2016. godine, gube to pravo i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate prema redosledu na Konačnim rang listama.
  • ponedeljak 26. septembar 2016. godine u 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija 2016/17. objavljene su u MAS INFORMATORU 2016:

INFORMATOR: Master askademske studije 2016/17.

Povezan tekst:
Upis u prvu godinu MAS 2016/17: Informacije za polaganje prijemnog ispita
Upis u prvu godinu MAS 2016/17: Spiskovi prijavljenih kandidata (ažurirano)