УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

11/08/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава да су докторска дисертација и извештај Комисије о оцени докторске дисертације под насловом ”Транспоновање традиционалних архитектонских елемената у објекте индивидуалног становања са аспекта енергетске ефикасности” мр Оливере Илић-Мартиновић, дипл.инж.арх. доступне јавности у електронској верзији на интернет страници а у штампаном облику у канцеларији 204 факултета, 30 дана пре усвајања извештаја на Наставно-научном већу, као и до одбране дисертације.

Докторска дисертација: ”Транспоновање традиционалних архитектонских елемената у објекте индивидуалног становања са аспекта енергетске ефикасности” Извештај Комисије о оцени докторске дисертације: ”Транспоновање традиционалних архитектонских елемената у објекте индивидуалног становања са аспекта енергетске ефикасности”