UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ksenija Pantović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Uloga principa transformacije u razvoju projektantskih modela u arhitektonskom projektovanju”,

u petak 08.07.2016. godine u 13.30 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.