UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Katarina Slavković, mast.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Procena ugrađene i operativne energije za odabrane nivoe unapređenja energetskih svojstava porodičnih kuća”,

u utorak 05.07.2016. godine u 11.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.