UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

FISEC 16 je druga međunarodna studentska konferencija koja okuplja stručnjake iz prirodnih i društvenih nauka. Konferencija ima za cilj da promoviše multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmenu i implementaciju naučnih dostignuća. Uz podršku mnogih fakulteta iz zemlje i regiona, naučni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih stručnjaka. U sklopu konferencije biće održane radionice koje će voditi eksperti sa iskustvom u primeni naučnih dostignuća u privredi.

2014. godine je u Novom Sadu, u Rektoratu, Udruženje zaštite životne sredine RIO organizovalo Prvu međunarodnu naučnu studentsku konferenciju zaštite životne sredine FISEC14 koja se održala sredinom novembra. Naučni odbor činili su profesori iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Budimpešte i Berlina. Na konferenciji je prisustvovalo preko 250 učesnika iz regiona gde je prezentovano 50 naučnih radova.

Petodnevni program konferencije pripremio je naučno popularne tribine i istraživanja iz prirodnih i društvenih nauka. Naučni odbor FISEC 16 se sastoji od profesora sa različitih univerziteta iz zemlje i inostranstva (Varaždin, Budimpešta, Osijek, Banja Luka, Podgorica, Novi Sad…)

Učesnicima ovogodišnje konferencije biće omogućeno da se upoznaju sa izazovima i steknu iskustva u praksi kao i da kroz uspostavljanje dijaloga između teorije i prakse doprinesu podizanju svesti o značenju zaštite životne sredine.

Konferencija će se održati u Studentskom kulturnom centru Beograd (SKC) od 18 – 22. maja 2016. godine.

Deo programa konferencije predstavlja i studija slučaja koja se odnosi na analizu i rešavanje određenog problema postavljenog od strane stručnjaka, sa ciljem povezivanja mladih iz različitih naučnih oblasti kako bi timskim radom došli do optimalnog rešenja zadatog problema.

U sklopu konferencije biće održano i nekoliko stručnih obuka koje će biti vezane za određene veštine: Start up obuka, Budi sam svoj novinar, Urbana obnova i revitalizacija napuštenih industrijskih objekata na području Beograda i radionica naučne komunikacije.

Pored toga, program konferencije sadržaće i nekoliko predavanja, kao što je predavanje Nacionalna strategija za borbu protiv klimatskih promena kao nova strategija održivog razvoja, sa ciljem uključivanja javnosti i podizanja njihove svesti o važnosti očuvanja životnog okruženja.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 15e.

Kotizacijom ostvarujete mogućnost prisustvovanja na konferenciji, zbornik radova, sertifikate stručnih obuka, hranu i piće tokom konferencije, turistički program. Učesnicima koji budu prezentovali radove ili učestvovali u studiji slučaja biće obezbeđen smeštaj.

Dodatne informacije, program konferencije kao i način prijavljivanja možete pronaći na sajtu organizacije: http://www.uzzs-rio.com/, na zvaničnoj Fejsbuk stranici FISEC16: https://www.facebook.com/FISEC16/ ili na Fejsbuk događaju: https://www.facebook.com/events/1659514754326298/.