UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 23.1. – Stručna praksa

Stručna praksa na gradilištu ili u projektnom birou obavlja se u trajanju od 120 radnih sati (15 radnih dana), odnosno 3 nedelje, tokom jula i prve polovine avgusta meseca. Projektno ili građevinsko preduzeće studenti biraju sami, za šta prilažu odgovarajuću potvrdu. Praksu je moguće obaviti i u inostranstvu (u organizaciji IAESTE-a ili u sopstvenoj organizaciji).

Postupak:

  • Prijavljivanje se vrši na formularu koji se preuzima sa sajta fakulteta ili nabavlja u knjižari fakulteta
  • Na istom formularu treba overiti pismenu potvrdu preduzeća koje prima studenta na praksu (pečat i potpis ovlašćenog lica u preduzeću)

Predaja overenih potvrda studenata III godine Osnovnih akademskih studija za obavljanje stručne prakse, kao i dodela uputa za praksu obaviće se 23. maja 2016. u terminu koji će biti naknadno objavljen.

Za sva dodatna obaveštenja obratiti se nastavnicima na vežbama i predavanju iz organizacije građenja.

Iz kabineta