UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija, predmet Organizacija građenja i osnove menadžmenta, da će se prvi kolokvijum iz predmeta Organizacija građenja i osnove menadžmenta održati u ponedeljak, 28. marta 2016. godine u terminu:
A) od 15.00h
B) od 17.00h
isključivo prema priloženom rasporedu studenata po grupama i po salama, objavljenom na Arh.Portalu.

VAŽNO:
• Na kolokvijum obavezno poneti potreban pribor za pisanje, digitron, i nekoliko papira A4 formata sa ucrtanom tabelom za rad na predmeru.
• Nije dopušteno menjanje grupe za kolokvijum. Biće pregledani i ocenjeni samo zadaci koji pripadaju odgovarajućoj grupi.
• Na kolokvijumu nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona ni u koje svrhe.
• Na kolokvijumu nije dozvoljena upotreba bilo koje literature.

Iz kabineta za Organizaciju građenja