UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

01Ahexa360

Dobrodošli na veb izložbu projekata urađenih na predmetu Studio 01A – Porodično stanovanje, u trećem semestru Osnovnih akademskih studija u školskoj 2015/16. godini, sa zajedničkom temom Stanovanje na Dušanovcu. Selekciju radova čine najbolji projekti iz 15 različitih studija u okviru programa Osnovne akademske studije Arhitektura 2015/16 – II godina.

OASA-23060 Studio 01A – Porodično stanovanje:
STANOVANJE NA DUŠANOVCU

Osnovni cilj predmeta Studio 01A – Porodično stanovanje je definisanje arhitektonsko-urbanističkog koncepta sa dispozicijom elemenata saobraćajne infrastrukture i prostorno kompozicionog plana objekata porodičnog stanovanja. Na osnovu zadatog tematskog okvira je definisan projektni zadatak za lokaciju koja obuhvata četiri postojeća gradska bloka oivičena Ustaničkom ulicom, Krivolačkom ulicom, ulicom Stefana Prvovenčanog i ulicom Milorada Bonžulića, na Dušanovcu, u administrativnom centru opštine Voždovac. Projektni zadatak predviđa da stambeni objekti mogu biti kuće u nizu, slobodnostojeće kuće, dvojne kuće, atrijumske odnosno poluatrijumske kuće, a u zavisnosti od koncepta i definisanog tipa stanovanja moguće je predvideti dopunske sadržaje u kontaktnim zonama.

Istražujući kroz temu i okruženje, koje je uslovljeno zadatom lokacijom, studenti se podstiču da razumeju kontekst i njegov karakter, kao i da kritički sagledaju lokaciju sa svim svojim pogodnostima i ograničenjima.

Filter

201516_OASA-23060_01A_cover

Aleksandra Kuzmanović – Stanovanje na Dušanovcu