UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Open-Education-Week-2016

Nedelja otvorenog obrazovanja 2016. je deo svetske mreže: Open Education Week 2016.

Nedelja otvorenog obrazovanja se i ove godine obeležava u akademskim institucijama širom sveta u periodu od 7. do 11. marta. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i KoBSON tim povodom organizuju niz predavanja i radionica. Detaljnije informacije o temama, učesnicima i mestu održavanja pojedinih prezentacija možete pogledati u Programu nedelje otvorenog obrazovanja 2016:

Ponedeljak 7. mart 2016

Ponedeljak 7. mart 2016, sa početkom u 12.00 časova
Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

ULOGA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE U PROSECU KREIRANJA, POHRANJIVANJA I POVEĆANJA VIDLJIVOSTI DOKTORSKIH DISERTACIJA
dr Dragana Stolić, Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

Univerzitetska biblioteka je aktivni učesnik u složenom i zahtevnom procesu nastanka doktorskih disertacija. Izlaganje želi da skrene pažnju, na osnovu rada i iskustva Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovic“, na one faze u tom postupku u kojima je uloga biblioteke narocito znacajna i nezaobilazna. Biće istaknuto da se pred akademsku biblioteku danas, pored očekivane i tradicionalne uloge, kao što je deponovanje ili davanje na korišćenje ovakvog materijala, postavljaju mnogo veći zadaci koji zadiru u sam čin stvaranja disertacija i unapredjenja nastavnog procesa.

RAZLIČITI TIPOVI SADRŽAJA I NJIHOVA VIDLJIVOST U INSTITUCIONALNIM REPOZITORIJUMIMA
Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU

Sadržaj institucionalnih repozitorijuma ne mora se ograničavati na naučnu produkciju (teze, naučni radovi, primarni podaci) istraživača. Takozvani „sekundarni materijali“ koji nastaju tokom istraživačkog procesa ili procesa pripreme doktorske disertacije (prezentacije, radni materijali, tehnička uputstva itd.) dragoceni su za mlade istraživače ili studente koji tek usvajaju tehnike naučnog rada. U repozitorijume se mogu deponovati i skripta i edukativnim materijali koje zaposleni na univerzitetu pripremaju za svoje studente. Cilj prezentacije je da skrene pažnju na mogućnosti i prednosti ove prakse, imajući u vidu da ona još uvek nije zaživela na univerzitetima u Srbiji.

Sreda 9. mart 2016

Sreda 9. mart 2016, sa početkom u 10.00 časova
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije

NOVA PARADIGMA: OTVORENI MASOVNI ONLAJN KURSEVI
Dejana Kavaja Stanišić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Oja Krinulović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković
Miljana Todorović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Na predavanju će predstavljen koncept Otvorene nauke (Open Science), nove paradigme obrazovanja, kao i najposećenije platforme za masovne onlajn kurseve – Coursera i EdX, Udacity.
Sadržaj predavanja:
• Nova paradigma obrazovanja – otvorena nauka, nov koncept obrazovanja i doživotno učenje;
• Predstavljanje najposećenijih platformi:Coursera i EdX, Udacity;
• Masovni otvoreni onlajn kursevi prestižnih svetskih univerziteta (korak po korak);
• Društvene mreže i učenje.

Četvrtak 10. mart 2016

Četvrtak 10. mart 2016, sa početkom u 17.00 časova
Biblioteka Doma kulture „Studentski grad“

VIKIPEDIJA – SLOBODNA INTERNET ENCIKLOPEDIJA KOJU SVAKO MOŽE DA UREĐUJE: PROJEKAT VIKI‐BIBLIOTEKAR
Aleksandra Popović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Vikimedijom Srbije.
Sadržaj predavanja:
Zadužbina Vikimedija
Vikimedija Srbije
WikipediA
Vikipedija na srpskom
• Projekat Viki‐bibliotekar
• Uređivanje članaka na Vikipediji
• Najbolji članci na Vikipediji

Petak 11. mart 2016

Petak 11. mart 2016, sa početkom u 13.00 časova
Univerzitetska Biblioteka „Svetozar Marković“

UPOTREBA NOVIH MEDIJA U OBRAZOVANJU UZ POMOĆ ALATA U OTVORENOM PRISTUPU
Mirjana Nešić, Beogradska politehnika, Beograd
Sadržaj predavanja:
• Upoznavanje sa osnovnim multimedijalnim oblicima, formatima i programima za njihovo kreiranje i korišćenje.
• Koji su to alati novih medija u otvorenom pristupu i kako ih upotrebiti u obrazovanju?
• Kako napraviti efektnu prezentaciju i u nju uključiti foto/audio/video sadržaje?
• Koje onlajn aplikacije mogu biti od pomoći u radu?
• Kako obrazovanje učiniti dinamičnijim i zanimljivijim?