UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-11040 i IASA-11040 Arhitektonske konstrukcije 1: Januarski ispitni rok – Raspored polaganja

Obaveštenje

Studijska celina:
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije 1 i materijali

Predmet:
OASA-11040 Arhitektonske konstrukcije 1
IASA-11040 Arhitektonske konstrukcije 1

Ispit u januarskom ispitnom roku na predmetu Arhitektonske konstrukcije 1 održaće se u nedelju, 14. februara 2016. godine sa početkom u 12.00 časova. Ispit traje tri sata, do 15.00 časova.

Poneti šinu, T-lenjir ili tablu za crtanje, pribor za crtanje, kalkulator i indeks.

Molimo Vas da se pridržavate priloženog rasporeda sedenja pri polaganju. Spisak poena stečenih u okviru predispitnih obaveza postavljen je na Arh.Portal. Studenti koji u ovom roku naknadno polažu neki od kolokvijuma neka se jave dežurnom u sali pre početka ispita.

RASPORED POLAGANJA ISPITA PO SALAMA – JANUARSKI ISPITNI ROK