УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

27/01/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II, Београд

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор сарадника за ужу научну, односно уметничку област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се Душан Поповић, маст.инж.арх, изабере у звање асистента, на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Извештај Комисијe за избор у звање асистента на Департману за архитектуру: Душан Поповић