UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Konkurs: Nagrade grada Beograda za 2015. godinu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 29/12/2015
  Grad Beograd ustanovio je Nagradu grada Beograda koja se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostigniće u Beogradu u oblastima: umetnost, nauka, medicina, arhitektura i urbanizam, novinarstvo, obrazovanje i sport. Nagrada se dodeljuje za delo koje je postalo dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje.
 • Izbor: dr Ana Perić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 29/12/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Perić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje naučni saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.