UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dušan Stojanović, dipl.inž.arh, braniti doktorsku disertaciju:

”Uloga modela neodređenosti u projektovanju održivog socijalnog stanovanja”,

u  utorak 20.10.2015.  godine u 16.00 sati, u sali 200 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.