UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

XX1T_TriennalediMilano

Trijenale u Milanu (La Triennale di Milano) organizuje svoje 21. izdanje od 02. aprila do 12. septembra 2016. godine, sa temom „21. vek. Dizajn posle dizajna“.

Organizatori Međunarodne izložbe XXI Trijenala u Milanu su odlučili da sakupe, mapiraju i odaberu najoriginalnije i najinovativnije italijanske i međunarodne projekte iz oblasti primenjenih umetnosti i arhitekture, vizuelnih umetnosti i umetnosti performansa, filma, muzike i mode.

Konkurs za učešće u izložbi je otvoren za mlade profesionalce do 35 godina starosti (rođene posle 01. novembra 1980. godine) – pojedince, grupe, kolektive ili škole.
Konkursni rad mora biti samostalno urađen i biti u vezi sa temom „21. vek. Dizajn posle dizajna“.
Projekti svake vrste i u bilo kom mediju su dobrodošli, i teoretski i praktični.
Svi selektovani projekti će biti izloženi u rotirajućim selekcijama na lokaciji u Milanu, u zavisnosti od same vrste projekta.

Rok za prijavu učešća: 31. oktobar 2015. do 23.59h
Rok za predaju projekata: 21. decembar 2015. do 23.59h

Raspis konkursa

XXI Trijenale u Milanu

Razvoj novih komunikacionih tehnologija i drastično smanjenje njihovih troškova, porast individualne mobilnosti, prisustvo zajedničkog jezika, potreba za nalaženjem kreativnog oduška za dizajn i prisustvo alternativnog tržišta generisanog internetom daju mogućnost dizajnerima da eksperimentišu sa najsmelijim i najinovativnijim rešenjima.

U tom kontekstu, istraživanje nije više usamljena praksa ili dvosmerna vežba između dizajnera i klijenta, već zaokružena aktivnost koja uključuje raznovrsne veštine i kulture. One ne podrazumevaju samo sve iz sveta proizvodnje i tehnologije, nego i umetnost, nauku, filozofiju i dizajn, što vodi nečemu širem od proizvodnje samo nekog proizvoda ili objekta.
Iz tog razloga je važno suočiti se sa promenama nerazdvojivim od same ideje razvoja projekta.

Dizajn je napustio svoj stav konstantne promene u proizvodima i trendovima u službi tržišta i sada želi biti sagledan kao suprotnost efemernosti. To znači da mora drugačije pristupiti brojnim aspektima koji su oduvek bili deo sveta dizajna: intelektualna prava i svojine, obuka i obrazovanje, grad i okruženje, profesija i tehnologije.

  • Koji je najbolji način koji bi ilustrovao i objasnio taj novi žanr projekata, poslovnih poduhvata i umetničkih jezika, koji karakteriše ovaj novi ekonomski scenario?
  • Kako će se tradicija i kulturno nasleđe transformisati i preoblikovati rastućom važnosti digitalne proizvodnje?
  • Kako će privrede iskoristiti prednost novih tehnoloških mogućnosti i kako će te mogućnosti izmeniti samu ideju inovacije i dizajna?
  • Kakvu korist će imati društvo koje stari od ideja proizvodnje i potrošnje koje su više personalizovane, i koja će biti uloga dizajnera u ovoj jednačini?
  • Kako će se profil dizajnera promeniti u odnosu na novi poslovni kontekst i nova pravila podele rada na međunarodnom nivou?

Ovo su samo neka od izazovnih pitanja na koja će XXI Trijenale nastojati da odgovori.

Savetodavni odbor

Stefano Micelli, predsednik, Università Ca’ Foscari, Venecija
Richard Sennett, London School of Economics, London
Silvana Annicchiarico, Triennale Design Museum, Milano
Alberto Cavalli, Fondazione Cologni, Milano
Francesco Bombardi, Fab Lab, Ređo Emilija
Fabio D’Agnano, IUAV, Venecija
Stefano Maffei, Politecnico di Milano, Milano
Carlo Martino, ADI, Rim
Laura Traldi, novinar i bloger

Savetodavni odbor će neopozivom odlukom napraviti selekciju projekata.

Informacije o konkursu

Sve informacije o konkursu:
Konkurs 21st Century. Design After Design

Kontakt osobe:
Laura Agnesi – laura.agnesi@triennale.org
Roberta Sommariva – roberta.sommariva@triennale.org

0