UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Katarina Anđelković, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Prostorni kontekst sinematičke premise arhitekture”,

u petak 09.10.2015. godine u 17.00 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.