UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

2015_InstalacijeArhitektura_Logo

Simpozijum

10. decembar 2015.

Organizator:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Program simpozijuma

Ovde možete preuzeti program simpozijuma: Instalacije i arhitektura 2015

Program simpozijuma: Instalacije i arhitektura 2015 Zbornik radova: Instalacije i arhitektura 2014

Tematske oblasti

Simpozijum je posvećen prilagođavanju pristupa i koncepta arhitektonskog i urbanističkog projektovanja sa inkorporiranim instalacionim mrežama i uređajima u objektima, kao i sagledavanje uticaja na konstruktivni sklop, materijalizaciju, energetsku efikasnost i adaptaciju na aktuelne klimatske promene i nepogode.

TEMATSKE OBLASTI:

 • Vodovod i kanalizacija
 • Mašinske instalacije
 • Elektroinstalacije
 • Gasne instalacije
 • Evakuacija smeća
 • Vertikalni i kosi transport u objektima
 • Arhitektonsko projektovanje i menadžment
 • Urbani dizajn i menadžment
 • Energetska efikasnost i ušteda energije
 • Alternativni izvori energije
 • Održavanje objekata i upravljanje
 • Upravljanje projektima
 • BIM
 • Klimatske promene i uticaji na objekte
 • Nastava iz navedenih oblasti

Važni datumi

20. novembar 2015.
krajnji rok za dostavljanje rada za publikovanje

10. decembar 2015.
prijavljivanje učesnika, svečano otvaranje i rad Simpozijuma

Programski i organizacioni odbor

NAUČNO-PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJUMA:
Prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh.
Dekan Arhitektonskog fakulteta – Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof. dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh.
Dekan Arhitek.-građ.-geod. fakulteta, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Prof. dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Miodrag Mitrašinović, dipl.inž.arh.
Parsons School of Design, The New School, School of Design Strategies, Njujork, SAD
Prof. dr Frangiskos Topalis, dipl.ing.el.
NTUA – Nacionalni Tehnički Univerzitet, Atina, Grčka
Prof. dr Balint Bachman, DLA
Dekan, Pollack Mihály Fakultet Inženjerstva, Univerzitet u Pečuju, Mađarska
Prof. dr Aleksandar Radevski, dipl.ing.arh.
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Arhitektonski fakultet, Skoplje, Makedonija
Prof. dr Elina Krasilnikova, Državni Univerzitet za Arhitekturu i Građevinarstvo,
Institut za Arhitekturu i Urbani razvoj, Volgograd, Rusija
Prof. dr Dražan Kozik, dipl.inž.maš.
Univerzitet Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku, Mašinski fakultet u Slavonskom Brodu, Hrvatska
Prof. dr Florian Nepravishta
Politehnički Univerzitet u Tirani, Fakultet za Arhitekturu i Urbanizam, Albanija
Prof. dr Goran Radović, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Podgorici, Arhitektonski fakultet, Crna Gora
Prof. Srđa Hrisafović, dipl.inž.arh.
Akademija likovnih umetnosti, Sarajevo, BiH
Prof. dr Aleksandra Krstić Furundžić, dipl.inž.arh
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Miodrag Nestorović, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. mr Rajko Korica, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. Vladimir Lojanica, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Vladimir Mako, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. dr Gordana Ćosić, dipl.inž.arh.
Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Prof. dr Dušanka Đorđević, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Prof. mr Petar Arsić, dipl.inž.arh.
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija
Dr Marina Nenković-Riznić, naučni saradnik, dipl.pr.planer
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr Jovan Despotović, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija
Prof. dr Miloš Stanić, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija
Prof. dr Branislav Živković, dipl.inž.maš.
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
Dr Jeremija Jevtić, naučni savetnik, dipl.inž.maš.
IMR Institut, Beograd, Srbija
Dijana Kordić, dipl.inž.arh.
JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd, Srbija
Ivan Ušljebrka, dipl.inž.arh, RIBA, ARB
IU Building Design Ltd., London, Engleska
Hristo Kitanoski, dipl.inž.arh.
Krin KG, Prilep, Makedonija

ORGANIZACIONI ODBOR:
Doc. dr Milan Radojević, dipl.inž.arh.
Prof. dr Lidija Đokić, dipl.inž.arh.
Mr Milica Pejanović, dipl.inž.arh.
Doc. dr Tatjana Jurenić, dipl.inž.arh.
Doc. dr Miloš Gašić, dipl.inž.arh.
Asist. Vladimir Parežanin, mast.inž.arh.
Svetlana Tolić, dipl.ek.

Prijavljivanje apstrakta

 • Apstrakt treba da sadrži naslov rada (na srpskom i engleskom), tekst koji objašnjava ideju, cilj i sadržaj rada, dužine do 100 reči i 5 ključnih reči, kao i podatke o autorima (ime i prezime, titula, zvanje, naziv institucije, email adrese).

Prijava apstrakta:
Apstrakt poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Publikovanje radova

Prihvaćeni radovi biće objavljeni u celini u Zborniku radova u elektronskoj formi na CD-u.

Priprema rada za publikovanje: Uputstvo za pripremu rada

Kontakt

Adresa:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
http://www.arh.bg.ac.rs
e-mail: simpozijumia@arh.bg.ac.rs
I&A tim:
doc. dr Milan Radojević, dipl.inž.arh.
mr Milica Pejanović, dipl.inž.arh.

Kotizacija i registracija

 • Kotizacija za učesnike skupa čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku (na CD-u) iznosi 40€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Kotizacija za studente doktorskih studija čiji je rad prihvaćen za objavljivanje u Zborniku (na CD-u) iznosi 20€ uz potvrdu o studiranju (sa uračunatim PDV-om).
 • Za ostale učesnike skupa kotizacija iznosi 5€ (sa uračunatim PDV-om) i slanjem prijave (ime i prezime, titula, zanimanje, naziv firme) na zvanični e-mail simpozijuma.

KOMERCIJALNE PREZENTACIJE:

 • Prezentacija na skupu do 10 minuta iznosi 80€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Izložba ili prikaz proizvodnog programa u prostoru Arhitektonskog fakulteta iznosi 50€ (sa uračunatim PDV-om).
 • Objavljivanje oglasa u Zborniku (na CD-u) radova iznosi 50€ (sa uračunatim PDV-om).

Učesnici iz Srbije kotizaciju plaćaju u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS na dan uplate. Uplatom kotizacije stiče se pravo na jedan primerak Zbornika radova na CD-u i osveženje tokom trajanja skupa.

Uputstvo za uplatu kotizacije možete preuzeti ovde: Placanje_kotizacije.pdf

Prijavu učešća poslati na adresu: simpozijumia@arh.bg.ac.rs

Smeštaj

Za bliže informacije o smeštaju u Beogradu možete kontaktirati Turističku organizaciju Beograda:
http://www.tob.rs ili http://www.booking.com.

Autobuska stanica / Belgrade bus station
Železnička 4
www.bas.rs

Železnička stanica / Belgrade train station
Savski trg 2
www.zeleznicesrbije.com

Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd / Belgrade “Nikola Tesla” Airport
www.beg.aero