UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

OBAVEŠTENJE ZA UPIS U ŠKOLSKU 2015/2016.

Upis studenata u više godine OAS, IAS i MAS

Upis studenta u više godine OAS, IAS i MAS školske 2015/16 obaviće se prema terminskom planu za septembar 2015. godine:

 1. Upis u drugu godinu osnovnih (OAS) i integrisanih akademskih studija (IAS), ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu: četvrtak, 17. septembar 2015. i petak 18. septembar 2015. od 10.00 – 14.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati.
 2. Upis u treću godinu osnovnih akademskih studija (OAS) i ponovljenu treću godinu: sreda 16. septembar 2015. od 10.00 – 14.00 sati i od 15.00 – 18.00 sati,
 3. Upis u drugu godinu master akademskih studija (MAS), ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu: utorak 15 septembar 2015. (MASA od 10.00 – 13.00 sati i od 14.00 – 16.00 sati, MASU od 17.00 – 19.00 sati i MUA od 17.00 – 19.00 sati.)

Dokumentacija za upis

Studenti koji upisuju više godine osnovnih, integrisanih i master akademskih studija za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • INDEKS sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz naredne godine studija za školsku 2015/16. Predmete upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog u UPUTSTVU na dnu ove veb strane i oglasnoj tabli,
 • OBRAZCA ŠV-20 – mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta, ili preuzeti/odštampati sa sajta Fakulteta – OBRAZAC MORA BITI ODŠTAMPAN DVOSTRANO,
 • 2 SEMESTRALNA LISTA – (mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta) upisati odslušane / položene predmete – odvojeno iz oba prethodna semestra,
 • PRIJAVA ZA UPIS U ODGOVARAJUĆU GODINU
  (može se nabaviti u knjižari Fakulteta od 8. septembra 2015.) – detaljna lista prijava za upis se nalazi u UPUTSTVU na dnu ove veb strane,
 • Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka / u jednom primerku / podnose svi studenti (zavedenu prethodno u opštoj službi u sobi 215-a),
 • 2 uverenja o studiranju – nabaviti u knjižari Fakulteta i popuniti,
 • 2 primerka ugovora o plaćanju školarine, zavedena u opštoj službi u sobi 215-a (Podnose samofinansirajući studenti, strani državljani i studenti koji ponovo prijavljuju nepoložene predmete iz prethodne godine studija. Ugovori se mogu nabaviti prilikom upisa),
 • Dokaz o uplati prve rate školarine ili celokupnog iznosa školarine (uplatnica br 1 u UPUTSTVU).

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće :

 • Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku (zavedeno u opštoj službi u sobi 215-a) i
 • Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnica br. 2 u UPUTSTVU).

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće:

 • Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2015/2016 godinu,
 • Fotokopiju važećeg pasoša.

Formulari za saglasnost, izjavu i ugovore dobijaju se ispred sale 205 na dan upisa.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu svi studenti mogu uplatiti kod predstavnika studenata na Fakultetu (visina uplate 500,00 din).

Opširno uputstvo za upis

Sve informacije vezane za upis u više godine OAS, IAS i MAS školske 2015/16 (primeri uplatnica, uputstvo za popunjavanje obrazca, liste predmeta i sl.) možete naći ovde:

UPUTSTVO za upis u više godine OAS, IAS i MAS 2015/16 AŽURIRANO