UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2015/16

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/08/2015
    Studenti drugih univerziteta, odnosno drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu osnovnih akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na drugu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2015/2016, do broja utvrđenog odlukom Nastavno-naučnog veća.