UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Dve izložbe posvećene profesoru naše škole i značajnom arhitekti Milanu Zlokoviću

Izložba Galerija Aula: ARHITEKTONSKA ISTRAŽIVANJA MILANA ZLOKOVIĆA, 1920 – 1965. | Foto: Maja Bulatović

Arhitektonski fakultet Vam predstavlja dve velike izložbe posvećene profesoru naše škole i značajnom arhitekti Milanu Zlokoviću slaveći njegova ostvarenja i arhitekturu.

U izložbenom prostoru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, 29. maja 2015. godine otvorena  je velika izložba pod nazivom:
ARHITEKTONSKA ISTRAŽIVANJA MILANA ZLOKOVIĆA, 1920-1965. 
Galerija Aula Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, 29. maj 2015. – 15. jul 2015.

Prof_arh_Milan_Zlokovic_opt

Prof.arh. Milan Zloković (Trst, 1898 – Beograd, 1965)

Ova izložba predstavlja vredan dokumentarni prikaz, trajno nasleđe profesije i uvid u deo moderne arhitektonske baštine Srbije.

Izložbu je koncipirao prof. dr Vladan Đokić, a kustoski izbor načinila v. prof. dr Ljiljana Blagojević i nju sačinjavaju kopije crteža, akvarela, projektne i fotografske dokumentacije sačuvane u porodičnoj zaostavštini arhitekta Milana Zlokovića.

… ”Kroz uvid u originalnu i, velikim delom, dosada neobjavljivanu projektnu dokumentaciju i drugu građu, na izložbi je prikazan tok arhitektonskih istraživanja Milana Zlokovića počev od njegovih studentskih radova sa Arhitektonskog odseka Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz 1920. i 1921. godine i crteža koje je izradio u pripremnom ateljeu za konkurs na pariskom Bozaru.

Stilska istraživanja koja su u osnovi ovih ranih projekata reflektovaće se i na početku beogradske karijere sredinom treće decenije, da bi ubrzo, već od 1927. godine, u radu arhitekta bilo jasno profilisano poniranje u pitanja strukture arhitektonskog objekta i njegove racionalne konstrukcije. U svom zaključnom delu izložba predstavlja put arhitekta ka sistemskom projektovanju koje je u osnovi njegovih posleratnih projekata i teorijskih radova.

Kustoska koncepcija ove izložbe i izbor radova stoga prate osnovnu pretpostavku da se u arhitektonskim istraživanjima Milana Zlokovića može uočiti sled istraživačkih pitanja koja projektantskim i naučnim metodima ispituju stil, strukturu i sistem u arhitekturi.” …

v. prof. dr Ljiljana Blagojević, Aktuelnost pouka profesora Milana Zlokovića. Program i katalog izložbe, izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2015: 15

Milan_Zlokovic_izlozba-vest-02_opt
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-22_opt
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-23_opt
Otvaranje izložbi | Foto: Igor Janošević

Na dan otvaranja izložbe ekskluzivno je prikazan reprezentativni izbor originalnih crteža arhitekta Milana Zlokovića iz porodične zaostavštine i originalne drvene arhitektonske makete vila Šterić i Mozer iz 1930-ih kao i novija maketa Univerzitetske dečje klinike iz zbirke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu.

Milan_Zlokovic_izlozba-vest-19_opt
Izbor originalnih crteža prof.arh. Milana Zlokovića | Foto: Maja Bulatović
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-14_opt
Maketa Univerzitetske dečje klinike iz zbirke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu – prof.arh. Milan Zloković | Foto: Maja Bulatović

Arhitektonski fakultet u Beogradu zahvaljuje akademiku Đorđu Zlokoviću, prof. dr Milici Mojović i dr Đorđu Mojoviću na ustupanju originalnih crteža i ustupanju prava izlaganja dokumentacije iz porodične arhive, i Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, direktoru mr Sonji Zimonić i muzejskom savetniku dr Snežani Toševoj na ustupanju maketa iz zbirke Muzeja, za izložbu na dan otvaranja.

Milan_Zlokovic_izlozba-vest-25_opt
Prof. dr Milica Mojović (ćerka prof.arh. Milana Zlokovića) | Foto: Igor Janošević
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-24_opt
Akademik Đorđe Zloković (sin prof.arh. Milana Zlokovića) i prof. dr Miodrag Nestorović | Foto: Igor Janošević

Tog dana je otvorena i posebna izložba radova studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:
REFLEKSIJE: ARHITEKTURA MILANA ZLOKOVIĆA, 50 GODINA KASNIJE
Svečana sala 200, Arhitektonski fakultet, 29. maj 2015. – 5. jun 2015.

Ovu izložbu čine radovi studenata I godine Osnovnih akademskih studija na predmetu Istorija moderne arhitekture i urbanizma i prve godine Master akademskih studija arhitekture na predmetu Savremena teorija arhitekture, prema koncepciji i kustoskom izboru v. prof. dr Ljiljane Blagojević, rukovodioca ovih predmeta, u saradnji sa mr Draganom Ćorović, predmetnim asistentom.

Koncepcija izložbe i izbor radova slede osnovnu kustosku pretpostavku o vrednosti savremenih pristupa i tehnika istraživanja istorije i teorije arhitekture, uključujući digitalne tehnike crtanja, reprezentacije prostora i fotografije.

Ispitivanja analitičkih pristupa i tehnika rađeni su u neposrednom radu u visokoškolskoj nastavi na osnovnim i master studijama arhitekture, kroz ex cathedra predavanja i prateći on line praktikum nastave, diskusiju, studentske javne prezentacije na času i radove za kolokvijume tokom semestra.

Radovi su kombinovani u okviru izložbenih panela prema prikazanom pristupu analizi dela Milana Zlokovića i prema ključnim rečima: boja, volumen, modul, fotografija i detalj.

Milan_Zlokovic_izlozba-vest-08_opt
Izložba Refleksije: Arhitektura Milana Zlokovića, 50 godina kasnije | Foto: Maja Bulatović
“Imajući u vidu da se nastava iz oblasti arhitekture u Srbiji izvodi od prve polovine 19. veka, Arhitektonski fakultet je za ovo vreme bio ponosni dom mnogih velikana – među kojima izuzetno mesto zauzima prof. Milan Zloković. Stoga je obeležavanje pola veka od smrti Zlokovića podsećanje na arhitektonsko i akademsko bogatstvo Arhitektonskog fakulteta danas i odgovornosti i očekivanja za budućnost.
Arhitekt progresivnih ideja i predstavnik modernističkog pokreta u srpskoj arhitekturi, Zloković je zadužio ovu profesiju, kulturu i društvo sa oko 170 projekata, 40 izvedenih objekata i 60 nagrada i otkupa na arhitektonskim konkursima. Njegova zaostavština ne broji samo projekte, već i nemerljiv doprinos arhitektonskom obrazovanju i naučnom radu na Univerzitetu u Beogradu. Zlokovićeva predavanja i pisanja su dugovečni doprinos školovanju arhitekata na Arhitektonskom fakultetu, a njegovo delo je stalni uzor i istraživačka tema budućim projektantima, dok je tema proporcija i modularne koordinacije u arhitekturi koju je Zloković započeo i istraživao i danas jednako aktuelna.
Pogled na istoriju, sećanje na Zlokovića i nadolazeći stručnjaci čine ugled i tradiciju Arhitektonskog fakulteta, zbog čega sa ponosom pristupamo obeležavanju velikog profesora i arhitekta sa nadom da smo poštujući i oslanjajući se na stvaralaštvo i pouke prethodnika dorasli izazovima koji su pred nama.”

prof. dr Vladan Đokić, arhitekt, Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Predgovor, Program i katalog izložbe, izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2015: 15

Pogledajte našu predhodnu vest:
Svečanost povodom obeležavanja 50 godina od smrti Profesora Milana Zlokovića (1898 – 1965)

Milan_Zlokovic_izlozba-vest-21_opt
Otvaranje izložbi | Foto: Igor Janošević
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-16_opt
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-15_opt
Originalni crteži prof.arh. Milana Zlokovića | Foto: Maja Bulatović
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-06_opt
Milan_Zlokovic_izlozba-vest-17_opt
Izložba Refleksije: Arhitektura Milana Zlokovića, 50 godina kasnije | Foto: Maja Bulatović
27