UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih akademskih studija, predmet Organizacija građenja i osnove menadžmenta, da:

 • Studenti koji su preko kolokvijuma ostvarili potreban broj poena za pozitivnu ocenu, položili su ispit u junskom ispitnom roku.
 • Studenti koji nisu nakon polaganja testa sakupili dovoljan broj poena za pozitivnu ocenu, mogu da polažu samo 3. kolokvijum – test u junskom ispitnom roku, u terminu ispita.
 • Studenti koji nisu polagali test, a imaju uslova, mogu da polažu samo 3. kolokvijum – test u junskom ispitnom roku, u terminu ispita.
 • U svim narednim rokovima moguće je polagati samo kompletan ispit.
 • Izlaskom na ispit gubi se pravo na sabiranje poena sa kolokvijuma, i uračunavaju se samo poeni sa nastave (uslov za ispit je minimum 8 poena).
 • Maksimalan broj poena na ispitu je 75
 • Maksimalan broj poena iz nastave (sa vežbi) je 25
 • 1. kolokvijum – 25 poena
 • 2. kolokvijum – 25 poena
 • 3. kolokvijum – test – 25 poena

VAŽNO!

Pri zaključivanju ocena bonus poeni su dodati studentima kojima nedostaje:

 • Za pozitivnu ocenu do 2 poena: +2
 • Za višu ocenu do 1 poen: +1

Iz kabineta