UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 17 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs 17.1. – Izborni predmet 1: Morfologija gradskih poteza
MASA-11040-03: IZBORNI PREDMET 1 – U: Morfologija gradskih poteza

Proces RIBA akreditacije
Studentima OASA i MASA: vraćanje zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Morfologija gradskih poteza, u januarsko-februarskom i aprilskom roku, biće u utorak, 19. maja 2015, 12.00 – 14.00 časova, u kabinetu 253.

Studenti koji do sada to nisu učinili, treba da donesu CD sa kompletnim ispitnim elaboratom.

Iz kabineta.