UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 7 – Istorija arhitekture i umetnosti

 

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 7.3. Istorija umetnosti 1

Obaveštavaju se studenti II godine Osnovnih akademskih studija da na ispit iz predmeta 7.3. Istorija umetnosti 1 koji će se održati u subotu, 18. aprila u 15 časova u salama 217 – 222, obavezno ponesu sledeće:

  1. Identifikacioni list (Na listu A4 formata u gornjem levom uglu napisati : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, ispod navesti ime i prezime nastavnika, asistenta, nastavnu godinu i semestar u kom je pohađan predmet; na sredini lista navesti naziv predmeta i u donjem desnom uglu navesti ime i prezime studenta i broj indeksa.
  2. Kurikulum predmeta Kurs 7.3. Istorija umetnosti 1
  3. Formular zapisnika o polaganju ispita u 2 primerka na kojima treba popuniti ime, prezime i broj indeksa.

Studenti koji ne budu doneli gore navedenu dokumentaciju neće moći da polažu ispit.

iz kabineta 231