UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina: Statika arhitektonskih konstrukcija 1

Predmet:
OASA-12070 – Mehanika i otpornost materijala
IASA-12070 – Mehanika i otpornost materijala

I kolokvijum iz predmeta OASA-12070 i IASA-12070 Mehanika i otpornost materijala će se održati u ponedeljak, 23.03.2015. godine:

  • Studenti OASA polažu kolokvijum u terminima i salama predviđenim za vežbe ( I grupa u 12.30 časova; II grupa u 14.30 časova).
  • Studenti IASA polažu kolokvijum u 12.30 časova, u salama 217 (studenti od 1-35) i 228 (studenti 36-66).

Kolokvijum obuhvata gradivo obrađeno na prvih pet predavanja (teorijska pitanja i zadaci).

Iz kabineta