UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
11th-Biennial-Dublin-2015_o

Radionica

Radionica za mlade planere je zajednički projekat Evropskog saveta prostornih planera i XI Bijenala evropskih gradova i gradskih planera, koje će se održati 15. i 16. oktobra 2015. godine u Dablinu pod naslovom Učiniti da gradovi funkcionišu – Tehnologija u planerskoj praksi.

Evropski savet prostornih planera – ECTP-CEU (the European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes) osnovan je 1985. godine, a obuhvata 40.000 prostornih planera, 27 profesionalnih asocijacija i instituta za planiranje gradova iz 25 evropskih zemalja.

Ova organizacija omogućava svojim članovima zajednički okvir za praksu i obrazovanje u planiranju, kontinuirani profesionalni razvoj i definiciju profesionalne odgovornosti.
Ona postavlja standarde obrazovanja i ponašanja profesionalnih planera, identifikuje, slavi i nagrađuje primere dobrog planiranja širom Evrope, i upušta se u dijalog sa lokalnim, nacionalnim i evropskim upravama.

U skladu sa ovim ciljevima, Radionica za mlade planere teži da postavi perspektive i iskustva mladih planera u okvir paradigmi novih evropskih gradova i nedostatka ekonomskih sredstava.


XI Bijenale evropskih gradova i gradskih planera će obrađivati četiri podteme:

  1. Informacione i komunikacione tehnologije
  2. Urbana mobilnost
  3. Rukovođenje gradom
  4. Mapiranje i informacioni sistemi

U planu Bijenala je i specijalna sesija za mlade planere koji učestvuju u radionici, koja će se fokusirati na temu e-uprave i proces donošenja odluka u prostornom planiranju. Radionica za mlade planere, kao sastavni deo Bijenala, održavaće se online od aprila do oktobra, na taj način pružajući mogućnost ozbiljne dikusije projekata koji će se predstaviti, sa ciljem obogaćivanja finalnih prezentacija projekata u Dablinu.

Odabrani radovi biće objavljeni kao deo pregleda Bijenala u obliku e-knjige.


Evropski savet prostornih planera i XI Bijenale ohrabruju mlade planere širom Evrope na razmenu iskustava u evropskim urbanim i regionalnim izazovima. Iz tog razloga organizacija XI Bijenala nudi popust na nadoknadu za učešće za mlade planere i Evropski savet za planiranje nudi pomoć u pokrivanju putnih troškova.


Više informacija o radionici na adresama:
ECTP Young Planners Workshop 2015
http://www.biennialdublin2015.com/

1