UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milena Kordić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

Modeli kontinuiteta: epistemologija projektovanja unutrašnjeg prostora“,

u petak 26.12.2014. godine u 11,00 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.