UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Obaveštenje

Upis kandidata koji ispunjavaju uslov za prelaz sa studijskih programa drugih visokoškolskih ustanova na Arhitektonski fakultet u Beogradu – OAS Arhitektura u školskoj 2014/15.

ROK ZA UPIS: ponedeljak, 20. oktobar 2014. od 12-14 sati

ZA UPIS SE PODNOSI SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

 • INDEKS – Obavezno upisati predmete iz druge godine osnovnih akademskih studija Arhitektura. Predmete (bez upisivanja studijskih područja) upisati prema redosledu iz studijskog programa (objavljenog na oglasnoj tabli);
 • OVERENE FOTOKOPIJE SREDNJOŠKOLSKIH DOKUMENATA – svedočanstva sva četiri razreda i diploma;
 • UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU;
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
 • 2 FOTOGRAFIJE (4,5 x 3,5 sm);
 • ISPISNICA;
 • FORMULAR ZA UPIS – BO 1-2/2 – dobija se u Studentskoj službi;
 • 2 OBRASCA ŠV – 20 –mogu se nabaviti u knjižari Fakulteta;
 • POTPISANU SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA – dobija se u Studentskoj službi;
 • 2 PRIMERKA ZVVEDENIH UGOVORA O STUDIRANJU- Ugovori se dobijaju i zavode u sobi 215-a.;
 • DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 80000 dinara;
 • MOLBA ZA PRIZNAVANJE ISPITA sa uplatom naknade za priznavanje ispita u iznosu od 38000 dinara.

Školarina i naknada za priznavanje ispita se uplaćuju na žiro račun Fakulteta br. 840 – 1436666-34 sa pozivom na broj 501 i svrhom uplate
-prva rata školarine za 2014/15.
-naknada za priznavanje ispita.

Iz Studentske službe

UPIS KANDIDATA: ODLUKA