UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
reklama-MUA_800x600_drugi-upisni-rok

Prijemni ispit u septembarskom roku

Obaveštavaju se zainteresovani za upis na master akademske studije da će drugi upisni rok za upis na prvu godinu studijskog programa Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15. Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta biti održan u:

ponedeljak, 6. oktobra 2014. godine u 12.00 časova na Arhitektonskom fakultetu u kabinetu 301.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2014/15

Deo teksta iz INFORMATORA 2014 - drugi upisni rok

Arhitektonski fakultet u Beogradu upisuje u prvu godinu master akademskih studija, na studijski program Unutrašnja arhitektura, u drugom upisnom roku, ukupno 7 studenata koji plaćaju školarinu. Strani državljanin može se upisati pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije, u okviru kvote predviđene za upis.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 2.000,00 dinara. Godišnja školarina, za studente prve godine studija koji plaćaju školarinu, utvrđena je u iznosu od 240.000,00 dinara. Godišnja školarina za studente strane državljane iznosi 3.000 evra.

U prvu godinu studijskog programa aster akademskih studija Unutrašnja arhitektura može se upisati lice koje je završilo akreditovane osnovne akademske studije arhitekture u Republici Srbiji ili odgovarajuće studije arhitekture i ostvarilo najmanje 180 ESPB bodova, kao i lice kome je strana visokoškolska isprava izjednačena sa prvim stepenom studija ovog Fakulteta.

Prijemni ispit za upis studenata na master akademske studije, studijski program – Unutrašnja arhitektura, organizuje se u formi klasifikcionog ispita, sa ciljem uspotavljanja ranga kandidata pri upisu na master akademske studije. Rang kandidata utvrđuje se na osnovu zbira poena, (pri čemu kandidat može osvjiti najviše 100 poena), iz sledećih delova:

 • uspeh na prethodno završenim studijama – do 25 poena
 • motivaciono pismo (i intervju) – do 25 poena
 • kvalitet portfolija u celini – do 50 poena

Terminski plan - drugi upisni rok

 • ponedeljak, 6. oktobar 2014. godine od 9 do 10 sati, u sobi 205 – prijavljivanje kandidata
 • ponedeljak, 6. oktobar 2014. godine u 11 sati – isticanje liste prijavljenih kandidata, sa ličnim podacima i podacima o uspehu na prethodno završenim studijama, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta
 • PONEDELJAK, 6. OKTOBAR 2014. GODINE U 12 SATI – ODRŽAVANJE PRIJEMNOG ISPITA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA U KABINETU 301.
 • ponedeljak, 6. oktobar 2014. godine u 20 sati – isticanje preliminarne rang liste
 • utorak, 7. oktobar 2014. od 09 do 16 sati i sreda, 08. oktobar 2014. od 09 do 12 sati, u sobi 215a – podnošenje žalbe Komisiji za sprovođenje upisa na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na preliminarnoj rang listi, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe
 • sreda, 08. oktobar 2014. u 14 sati – uvid u radove i razgovor sa komisijom
 • sreda, 08. oktobar 2014. do 20 sati – objavljivanje rešenja Komisije na podnetu žalbu
 • četvrtak, 09. oktobar 2014. od 09 do 20 sati, u sobi 215a  – podnošenje žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje upisa, može se izvršiti isključivo lično, u roku od 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja Komisije za sprovođenje upisa po žalbi kandidata, u pisanom obliku, na obrascu koji će kandidat dobiti prilikom podnošenja žalbe
 • petak, 10. oktobar 2014. do 12 sati – objavljivanje konačne odluke Dekana na podnetu žalbu
 • petak, 10. oktobar 2014. do 14 sati – objavljivanje konačne rang liste na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta
 • petak, 10. oktobar 2014. od 15 do 16 sati – upis kandidata

Detaljne imformacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura 2014/15. objavljene su u INFORMATORU za drugi ispitni rok:

INFORMATOR – drugi ispitni rok: MUA 2014/15.