UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M6A.2. – Seminari

Studenti 2. godine Master akademskih studija sa usmerenja Arhitektura i Arhitektonske tehnologije su obavezni da pohađaju 2 seminara, od kojih jedan sa matičnog usmerenja a drugi po izboru.

Privaljivanje se vrši neposredno kod nastavnika u utvrđenom terminu nastave.

Raspored održavanja seminara:

Nastavnik Sala Vreme
prof. Mihailo Timotijević
(seminar A)
254 ponedeljak, 12-14
prof. dr Miodrag Nestorović
(seminar AT)
254 ponedeljak, 14-16
doc. Dragan Marčetić
(seminar AT)
254 ponedeljak, 8-10
0