UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3 – 2014/15

Predavanja iz predmeta AK3 održavaju se sredom od 12.15 do 14.00 časova.

Prvo – uvodno predavanje je u sredu 24.09.2014. u 12.15 u amfiteatru.

Prvo vežbanje je u sredu 24.09.2014. i tada će asistenti i docenti objasniti zadatak i zadati podatke neophodne za rad. Neophodno je da studenti donesu zadatak na prvo vežbanje. Zadatak se nalazi na Arh.Portalu.

Na prvom vežbanju studenti biraju smenu u skladu sa grupom na predmetu Uvod u urbanističko planiranje (suprotna smena kako bi se izbeglo preklapanje termina) i izuzetno će se samo tada vežbanje odvijati u dve smene:
1. smena (sale 218-221) u 16.15 i
2. smena (sale 218-221) u 17.15.

Od narednog vežbanja 1.10.2014. vežbe iz predmeta AK3 će biti organizovane u tri smene i to:
1. smena od 16.15 do 17.00 časova,
2. smena od 17.15 do 18.00 časova,
3. smena od 18.15 do 19.00 časova.

Konačan spisak rasporeda studenata po salama nalazi se na Arh.Portalu. Rad na vežbama je individualan.

Iz kabineta za AK3