UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 12.1. – Arhitektonske konstrukcije 2 – 2014/15

Predavanja iz predmeta AK2 održavaju se četvrtkom od 11.15 do 13.00 časova.

Prvo – uvodno predavanje je u četvrtak 25.09.2014. u 11.15 u amfiteatru.

Prvo vežbanje je u četvrtak 25.09.2014. i tada će asistenti i docenti objasniti zadatak i zadati podatke neophodne za rad. Neophodno je da studenti donesu zadatak na prvo vežbanje. Zadatak se nalazi na Arh.Portalu.

Na prvom vežbanju studenti biraju smenu u skladu sa grupom na predmetu Urbana struktura (suprotna smena kako bi se izbeglo preklapanje termina) i izuzetno će se samo tada vežbanje odvijati u dve smene:
1. smena (sale 224-228) u 14.15 i
2. smena (sale 224-228) u 15.15.

Od narednog vežbanja 2.10.2014. vežbe iz predmeta AK2 će biti organizovane u tri smene i to:
1. smena od 13.15 do 14.00 časova,
2. smena od 14.15 do 15.00 časova,
3. smena od 15.15 do 16.00 časova.

Konačan spisak rasporeda studenata po salama se nalazi na Arh.Portalu. Rad na vežbama je individualan.

Iz kabineta za AK2