UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zlata Vuksanović Macura, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Generalni plan Beograda 1923: komparacija planiranog i ostvarenog‟, u utorak, 16.09.2014. godine, u 11 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.