UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 16.1. – Sociologija 1

Studenti koji su ispit Sociologija 1 položili a nisu preuzeli svoj rad i zapisnik o polaganju mogu da dođu u četvrtak od 16 do 17 časova u kabinet 342.

Potrebno je da sa sobom donesu otprintan formular o polaganju ispita (preuzet sa sajta AF), sa popunjenim ličnim podacima (ime i prezime, broj indeksa).

Mina Petrović