УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
reklama-OAS-IAS_800x600

Пријемни испит у септембарском року

Обавештавају се заинтересовани за студије архитектуре да ће пријемни испит у септембарском року за упис на прву годину студијских програма Основних академских студија Архитектура 2014/15. и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2014/15. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

петак, 5. септембра 2014. године у 10.00 часова.

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2014 - септембарски рок

На основу одредбе Конкурса за упис на основне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину студијских програма основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у септембарском конкурсном року, могу се уписати држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству под условом да нису полагали пријемни испит у јулском конкурсном року.

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину студијскoг програма основних академских студија архитектуре, уписује 4 студента и то 3 студента који се финансирају из буџета и 1 студента који плаћа школарину и у прву годину студијског програма интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 2 студента и то 1 студента који се финансира из буџета и 1 студента који плаћа школарину.

У прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит за проверу склоности и способности за студије архитектуре. Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

 1. Резултата постигнутог на пријемном испиту
 2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

 • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова;
 • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова;
 • као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 динара. Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Термински план - септембарски рок

 • 01, 02. и 03. септембар 2014. од 10 до 13 сати, соба 205 Архитектонског факултета – пријављивање кандидата
 • среда, 03. септембар 2014. у 16 сати – истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима из средње школе, на огласној табли и сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs
 • четвртак, 04. септембар 2014. од 11 до 12 сати, Архитектонско-рачунарски центар – подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и податке о успеху у средњој школи (техничке грешке)
 • петак, 05. септембар 2014. у 8 сати – истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета
 • кандидати су дужни да у петак, 05. септембра 2014. године дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка пријемног испита
 • ПЕТАК, 05. СЕПТЕМБАР 2014. У 10 САТИ, НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ – ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
 • недеља, 07. септембар 2014. у 20 сата – истицање прелиминарне ранг листе
 • понедељак, 08. септембар 2014. од 09 до 15 сати и уторак, 09. јул 2014. од 09 до 12 сати у соби 215а – подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе
 • уторак, 09. септембар 2014. до 20 сати – објављивање решења Комисије на поднету жалбу
 • среда, 10. септембар 2014. од 09 до 20 сати у соби 215а – подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе
 • четвртак, 11. септембар 2014. до 11 сати – објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу
 • четвртак, 11. септембар 2014. до 12 сати – објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs

Упис кандидата - септембарски рок

 • петак, 12. септембра 2014. године од 10 до 11 сати, у соби 205, за кандидате који су рангирани у оквиру квоте за буџетске студенте, на оба студијска програма.
 • петак, 12. септембра 2014. године од 11 до 12 сати, у соби 205, за кандидате који су рангирани у оквиру квоте за самофинансирајуће студенте, на оба студијска програма.
 • Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 12. септембра 2014. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначној ранг листи.
 • петак 12. септембра 2014. године у 14 сати испред собе 205, Архитектонског факултета прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на оба студијска програма.

Детаљне имформације

Детаљне имформације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Основних академских студија Архитектура 2014/15. и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2014/15. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за септембарски рок:

ИНФОРМАТОР – септембар: ОАС и ИАС Архитектура 2014/15.