UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
reklama-MAS_800x600_o

Obaveštavamo kandidate zainteresovane za studije master akademskih studija da će Arhitektonski fakultet u 2014/2015 školskoj godini početi sa realizacijom sledećih studijskih programa:

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu Master akademskih studija 2014/15 utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha na prethodno završenim studijama i rezultata postignutog na prijemnom ispitu, i to:

Rang kandidata na studijskom programu MAS Arhitektura 2014/15 formira se na sledeći način:
– uspeh na osnovnim  akademskim studijama – do 60 bodova,
– kvalitet  portfolija u celini – do 20 bodova i
– test  – do 20 bodova.

Komisija ima mogućnost da sa kandidatima, u slučaju potrebe, obavi i usmeni razgovor – intervju, po pozivu a nakon završenog pisanog dela ispita.

Rang kandidata na studijskom programu MAS Integralni urbanizam 2014/15 formira se na sledeći način:
uspeh na osnovnim, odnosno osnovnim akademskim studijama – do 100 bodova

Rang kandidata na studijskom programu MAS Unutrašnja arhitektura 2014/15 formira se na sledeći način:
– uspeh na osnovnim  akademskim studijama – do 25 bodova,
– motivaciono pismo – do 25 bodova i
– kvalitet  portfolija u celini  – do 50 bodova

Prijem prijava za upis

Prijem prijava za upis u prvu godinu Master akademskih studija biće održan 11. i 12. septembra 2014. godine.

Prijemni ispit za upis

Prijemni ispit za upis u prvu godinu Master akademskih studija biće održan 15. septembra 2014. godine.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa u prvu godinu master askademskih studija su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: Master askademske studije 2014/15.