УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
reklama-MAS_800x600_o

Обавештавамо кандидате заинтересоване за студије мастер академских студија да ће Архитектонски факултет у 2014/2015 школској години почети са реализацијом следећих студијских програма:

Рангирање кандидата

Редослед кандидата за упис у прву годину Мастер академских студија 2014/15 утврђује се на основу општег успеха на претходно завршеним студијама и резултата постигнутог на пријемном испиту, и то:

Ранг кандидата на студијском програму МАС Архитектура 2014/15 формира се на следећи начин:
– успех на основним  академским студијама – до 60 бодова,
– квалитет  портфолија у целини – до 20 бодова и
– тест  – до 20 бодова.

Комисија има могућност да са кандидатима, у случају потребе, обави и усмени разговор – интервју, по позиву а након завршеног писаног дела испита.

Ранг кандидата на студијском програму МАС Интегрални урбанизам 2014/15 формира се на следећи начин:
успех на основним, односно основним академским студијама – до 100 бодова

Ранг кандидата на студијском програму МАС Унутрашња архитектура 2014/15 формира се на следећи начин:
– успех на основним  академским студијама – до 25 бодова,
– мотивационо писмо – до 25 бодова и
– квалитет  портфолија у целини  – до 50 бодова

Пријем пријава за упис

Пријем пријава за упис у прву годину Мастер академских студија биће одржан 11. и 12. септембра 2014. године.

Пријемни испит за упис

Пријемни испит за упис у прву годину Мастер академских студија биће одржан 15. септембра 2014. године.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину мастер аскадемских студија су објављене у ИНФОРМАТОРУ:

ИНФОРМАТОР: Мастер аскадемске студије 2014/15.