UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Autori fotografija : Ana Zorić i Aleksandra Đorđević

Procedura upisa na Arhitektonski fakultet, na prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studija Arhitektura za školsku 2014/2015 godinu

Zaključno sa ponedeljkom, 21.07.2014. u 16 časova, na Arhitektonski fakultet u Beogradu se upisalo 160 studenata na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2014/15, u statusu budžetskog studenta, i 40 studenata na Integrisane akademske studije Arhitektura (IASA) 2014/15, u statusu budžetskog studenta.

Takođe, upisalo se 24 studenata na Integrisane akademske studije Arhitektura (IASA) 2014/15, u statusu samofinansirajućeg studenta, 79 studenata na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2014/15 u statusu samofinansirajućeg studenta i jedan student u statusu stranog državljanina.

Time je popunjena kvota za upis na oba studijska programa Arhitektonskog fakulteta.

Čestitamo našim novim studentima i želimo im dobrodošlicu na Arhitektonski fakultet!